Poniżej przedstawiamy listę pojęć które są niezbędne do prawidłowego zrozumienia regulaminu serwera oraz poradnika do gry.

RolePlay (RP) – to gatunek rozgrywki polegający na odgrywaniu przez uczestników gry ról postaci w jaki się wcześniej wcielają. W zależności od serwerów i zasad gry wyróżnia się trzy warianty RP: Easy RolePlay, Medium RolePlay i Hard RolePlay. Na RevivalCraft rozgrywka odbywa się w trybie Easy RolePlay, która wymaga od graczy dostosowania się do powagi sytuacji w jakiej bierze on udział oraz ograniczenie do minimum wykonywania czynności, które w prawdziwym życiu są niedopuszczalne oraz niemożliwe (np.: ciągłe skakanie, podkładanie bloków pod siebie, budowanie bez użycia rusztowania, wygłupianie się, atakowanie innych bez celu, łączenie informacji z czatów RP z czatami poza rozgrywkowymi, itp…).

Inicjacja – słowne rozpoczęcie akcji w sposób zrozumiały dla drugiego gracza
In Character (IC) – wszystko to co dzieje się w świecie gry
Out of Character (OOC) – wszystko to co odbywa się spoza światem gry
Random Deathmatch (RDM) – zabijanie innych graczy bez żadnej inicjacji
Vehicle Deathmatch (VDM) – zabijanie innych bez inicjacji, używając do tego pojazdu
MetaGaming (MG) – wykorzystywanie informacji OOC do IC.
Power Gaming (PG) – wymuszanie akcji RP na danym graczu, np: /me Przywołuje Pawła aby mu pomógł /do Paweł uderza tak mocno strażnika że umiera
Drive-By (DB) – strzelanie z pojazdu
Character Kill (CK) – permanentne uśmiercenie postaci i usunięcie jej konta
Force Charakter Kill (FCK) – permanentne uśmiercenie postaci narzucone przez szefa organizacji przestępczej, administrację etc.
Fake Charakter Kill (FCK)- upozorowane uśmiercenie postaci po którym należy zmienić tożsamość, ubiór i wygląd, poparte mocna podstawa RP
Revenge Killing (RK) – zabijanie z zemsty
Brutally Wounded (BW) – stan nieprzytomności postaci
Cop Baiting (CB) – prowokowanie policji, aby zwrócić na siebie uwagę
Combat Log (CL) – celowe opuszczenie rozgrywki (serwera) podczas akcji RP


Komendy narracyjne
/me – opisuje czynności wykonywane przez twoją postać, np: /me wyciąga truciznę z kieszeni
/do – opisuje stan danego przedmiotu bądź otoczenia postaci, np: /do trucizna jest śmiertelna

Na /me można również zadać pytanie i odpowiedzieć przez /do np.:

akcja: Mężczyzna upada na ziemię

/me Czy mężczyzna sobie coś zrobił
/do złamał nogę
/me czy stan nogi jest krytyczny?
/do tak, jest złamana i pojawił się obfity krwotok